Kuvassa vasemmalta: Myrsky Luoma, Gabriel Lillberg, Neela Merenluoto, Matti Kallinen ja Frida Lillberg. Kuva: Henrika Bäcklund