HIRVENSALON NUORISOTEATTERIN TIETOSUOJA

Teatterin asiakasrekisteri on koottu lipunvarausjärjestelmässä kohdan ”Haluan tietoa teatterin tulevista tuotannoista” rastittaneista henkilöistä. Rekisteriin on merkitty kustakin henkilöstä vain nimi ja sähköpostiosoite, ja rekisteriä täydennetään aina esityskausien päätteeksi uusilla tiedoilla.

Rekisteriä hallinnoi teatterinjohtaja Minna-Stiina Saaristo-Vellinki. Rekisteriin pääsy on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana, jotka molemmat omistaa vain edellä mainittu henkilö.

Myös teatterin sähköpostiohjelmaa hallinnoivalla webhotelliyrityksellä on pääsy osoitetietoihin, mutta heillä ei tietosuojalain mukaan ole oikeutta käyttää tai jakaa tietoja mihinkään.

Teatteri ei luovuta asiakasrekisteritietoja kenellekään, eikä millekään taholle. Rekisteriä käytetään vain teatterin toiminnasta tiedottamiseen, sekä rekisterissä olevien henkilöiden ja teatterin väliseen muuhun, sähköpostitse tapahtuvaan kommunikaatioon.

Hirvensalon Nuorisoteatterin asiakasrekisteristä voi koska tahansa erota lähettämällä poistamispyynnön osoitteeseen teatteri@hirvarit.fi.

VALOKUVIEN JA NIMIEN JULKAISUPERIAATTEET

Hirvensalon Nuorisoteatteri julkaisee harkitusti valokuvia kaikkien ryhmiensä harjoituksista, sekä virallisia lehdistökuvia näytelmätuotannoista.

Muiden, kuin Nuorisoryhmän osalta kuvia julkaistaan teatterin virallisilla kotisivuilla sekä teatterin facebook-sivulla, joista toimittajat voivat niitä  ladata myös sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistaviksi. Kaikki em. kuvavalinnat tekee teatterin puheenjohtaja. Nuorisopuolella kuvia julkaistaan edellisten lisäksi myös instagram-tilillä, jonka päivityksestä vastaa tähän tehtävään nimetty henkilö. Kuvia voidaan käyttää myös teatterin markkinoinnissa, mm. esitteissä, tiedotteissa ja julisteissa -kuitenkin ilman kuvissa esiintyvien nimiä.

Facebookin (sekä nuorisoryhmässä Instargamin) osalta kuvien yhteydessä EI julkaista kuvissa esiintyvien nimiä, vaan ainoastaan kulloisenkin teatterituotannon nimi ja / tai ryhmän virallinen nimi. Teatterin virallisilla kotisivuilla julkaistavien kuvien yhteydessä sen sijaan ilmoitetaan kaikkien kuvissa esiintyvien nimet, myös lasten ja nuorten osalta.

Hirvensalon Nuorisoteatterin jäsenet, sekä alaikäisten jäsenten vanhemmat sitoutuvat näihin kuvien julkaisua koskeviin ehtoihin liittyessään yhdistyksen jäseniksi.